Sukladno važećim propisima, uključujući i UREDBU (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR), ispitanicima su zajamčena određena prava u pogledu osobnih podataka.
 
Upravo stoga, a kako bi Vam olakšalo ostvarivanje Vaših prava, trgovačko društvo IMPULS-LEASING d.o.o. Vam omogućuje ostvarivanje određenih prava putem obrazaca koji su Vam dostupni putem Internet stranica www.impuls-leasing.hr.
 
Ukoliko isto nađete potrebnim, ljubazno Vas molimo da našem službeniku za zaštitu podataka dostavite ispunjeni obrazac koji se odnosi na pravo koje želite ostvariti. Pritom Vas ljubazno molimo da pažljivo ispunite odgovarajući obrazac točnim podacima kako bi Vas trgovačko društvo IMPULS-LEASING d.o.o. moglo identificirati i postupiti po Vašem zahtjevu.
 
Sve Vaše upite, naš službenik za obradu podataka će ispitati te na iste nastojati ako je moguće, odgovoriti u roku od 15 dana, pod uvjetom pravne osnovanosti Vašeg zahtjeva.
 
Dinamika odgovora ovisi o naravi Vašeg upita te općenito o količini i naravi drugih eventualnih upita.
 
U slučaju nerazumnih, pretjerano detaljnih, učestalo ponavljanih i na drugi način neopravdano teških upita, trgovačkom društvu IMPULS-LEASING d.o.o. pristoji pravo naplatiti Vam razumnu naknadu za davanje odgovora na Vaš upit.
 
U najiznimnijim situacijama, trgovačko društvo IMPULS-LEASING d.o.o. će odbiti odgovoriti na Vaš upit.


PRAVO NA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA („Pravo na zaborav“)

Vi kao ispitanik imate pravo od trgovačkog društva IMPULS-LEASING d.o.o. tražiti brisanje Vaših osobnih podataka.
 
Takvom zahtjevu može se udovoljiti samo ako je isti pravno osnovan, kao primjerice u slučaju da Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu, a obrada se temelji na privoli, ako ne postoji druga pravna osnova za daljnju obradu Vaših podataka, ako uložite prigovor na obradu Vaših podataka uslijed kojeg se utvrdi da ne postoji legitimni interes za obradu Vaših podataka, ako je obrada nezakonita, ako se osobni podaci moraju brisati i zbog poštivanja zakonskih obveza, ako se radi o obradi podataka djeteta putem Interneta i sl.
 
Međutim, ako je daljnja obrada zakonita ili ako su Vaši osobni podaci društvu IMPULS-LEASING d.o.o. nužni, primjerice radi ispunjenja obveza te radi obrane pravnih zahtjeva, Vašem zahtjevu nažalost nećemo moći udovoljiti.
 
Ako smatrate da postoji osnova za brisanjem Vaših osobnih podataka, isto možete ostvariti putem ovdje dostupnog obrasca, dostavljanjem istoga našem službeniku za zaštitu podataka. Ljubazno Vas molimo da pažljivo ispunite obrazac točnim podacima kako bi Vas trgovačko društvo IMPULS-LEASING d.o.o. moglo identificirati i postupiti po Vašem zahtjevu.
PRAVO NA PRISTUP, ODNOSNO UVID U OSOBNE PODATKE
  
Vi kao ispitanik imate pravo od trgovačkog društva IMPULS-LEASING d.o.o. tražiti pružanje informacija o tome obrađuju li se i na koji način se kod istog društva obrađuju Vaši osobni podaci.
 
Vašoj želji za informiranost ćemo rado udovoljiti te isto pravo možete ostvariti putem ovdje dostupnog obrasca, dostavljanjem istoga našem službeniku za zaštitu podataka. Nakon obrade Vašeg zahtjeva, dostavit ćemo Vam detaljan pregled svih informacija na koje imate pravo.
 
Ljubazno Vas molimo da pažljivo ispunite obrazac točnim podacima kako bi Vas trgovačko društvo IMPULS-LEASING d.o.o. moglo identificirati i postupiti po Vašem zahtjevu.
PRAVO NA ISPRAVAK OSOBNIH PODATAKA

Ukoliko biste došli do saznanja da su Vaši određeni osobni podaci koje obrađuje trgovačko društva IMPULS-LEASING d.o.o. pogrešni, ili ako bi takvi podaci bili naknadno promijenjeni (promjena prezimena, adrese i sl.), u svakom slučaju možete tražiti ispravak takvih podataka.
 
Vaše pravo na ispravak osobnih podataka možete ostvariti putem ovdje dostupnog obrasca, dostavljanjem istoga našem službeniku za zaštitu podataka.
 
Ljubazno Vas molimo da pažljivo ispunite obrazac točnim podacima kako bi Vas trgovačko društvo IMPULS-LEASING d.o.o. moglo identificirati i postupiti po Vašem zahtjevu.