Prigovori/reklamacije
 
Povjerenje naših klijenata iznimno nam je važno. Našim klijentima pružamo svu potrebnu pomoć i uslugu kod svih aspekata leasing poslovanja. Usprkos tome, ukoliko smatrate da imate razlog za prigovor / reklamaciju, istima ćemo se posvetiti s dužnom pažnjom.
 
Kome se mogu obratiti u slučaju prigovora? U kojem obliku mogu uputiti prigovor?
  • Molimo da se obratite Vašem referentu ili njegovom direktno nadređenom. Isto možete učiniti osobno, telefonski ili pisanim putem (dopis, e-mail poruka).
  • Možete koristiti i naš obrazac za prigovore.
  • Ukoliko smatrate da Vaš prigovor nije riješen na zadovoljavajući način, možete se obratiti dopisom ili e-mail porukom direktno upravi društva IMPULS-LEASING d.o.o. (dopisom: IMPULS-LEASING d.o.o., za Upravu društva, V. Škorpika 24/1. 10090 Zagreb; putem e-maila: pavlovic@impuls-leasing.hr)
Što se događa s vašim prigovorom?

Svaki prigovor obrađujemo korektno i objektivno.  Istražujemo unutar tvrtke, prikupljamo i pregledavamo sve dokaze i informacije relevantne za prigovor koje čine osnovu za donošenje naše odluke.
Odgovor na prigovor šaljemo u najkraćem mogućem roku. Molimo da uzmete u obzir da su pojedini slučajevi kompleksniji nego što se čini na prvi pogled. Ukoliko će obrada Vašeg slučaja potrajati duži vremenski period ili dođe do nepredviđenih kašnjenja u obradi, o istome ćemo Vas, uz naznaku mogućeg termina rješenja prigovora, obavijestiti.  Ukoliko Vašem zahtjevu nismo u mogućnosti bilo djelomično bilo u potpunosti udovoljiti, o istome ćemo Vas obavijestiti pisanim putem uz obrazloženje.
 
Prijave nepravilnosti

Sustav za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti namijenjen je ponajprije zaposlenicima društva IMPULS-LEASING d.o.o. koji su stekli saznanja  o povredama prava Europske unije u svojem radnom okruženju, koje se u prvom redu odnose na javnu nabavu, financijske usluge, proizvode i tržišta te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, sigurnost i sukladnost proizvoda, sigurnost prometa, zaštitu okoliša, zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost, sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja, javno zdravlje, zaštitu potrošača, zaštitu privatnosti i osobnih podataka te sigurnost mrežnih i informacijskih sustava, povrede koje utječu na financijske interese Unije kako je navedeno u članku 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i dodatno utvrđeno u relevantnim mjerama Europske unije, kao i povrede koje se odnose na unutarnje tržište, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući povrede pravila Europske unije o tržišnom natjecanju i državnim potporama, kao i povrede koje se odnose na unutarnje tržište u odnosu na radnje kojima se krše pravila o porezu na dobit ili aranžmane čija je svrha ostvariti poreznu prednost koja je u suprotnosti sa ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit, ali u istoj mjeri i na moguće druge radnje ili propuste koje bi bile suprotne pozitivnim zakonskim propisima.

Sustav za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti - prijava moguća putem linka: https://rlbooe.integrityline.app