Imprint

Imprint

Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu i vodi se pod matičnim brojem 080575661

Autorska prava

IMPULS-LEASING redovito provjerava i ažurira informacije sadržane na svom web odredištu. Iako brinemo o tome da se osigura točnost informacija, podaci se mogu promijeniti u vrijeme provjere. Uslijed toga IMPULS-LEASING ne preuzima bilo kakvu obvezu ili garanciju za pravovremenost, točnost i potpunost dostavljenih informacija. Isto se odnosi i na sve ostala web odredišta do kojih se može doći preko hyperlinkova. Ukoliko preko linka dođete do takvog web odredišta, isto radite na vlastiti rizik. IMPULS-LEASING nije odgovoran za sadržaje web odredišta kojima se pristupa preko takvih linkova.

IMPULS-LEASING zadržava pravo promijeniti ili dopuniti informacije koje su stavljene na raspolaganje. IMPULS-LEASING ne koristi svoje web odredište kako bi davalo vama ili drugima investicijske savjete ili preporuke. Informacije i/ili elementi na ovim web odredištima ne pružaju prikladnu podlogu za investicijske ili druge odluke.

Pokazatelji uspješnosti u prošlosti nisu nužno dobar indikator za postizanje budućih rezultata. Molimo kontaktirajte vašeg savjetnika za klijente prije nego donesete odluku o ulaganju.

Sadržaj i struktura web odredišta IMPULS-LEASING zaštićeni su autorskim pravom. Za bilo koje reproduciranje informacija ili podataka, posebno korištenje tekstova, dijelova teksta, slika ili grafikona, potrebno je prethodno odobrenje društva IMPULS-LEASING.

Korištenje sadržaja i funkcionalnosti stranica podložni su utvrđenjima u ovim Pravnim uvjetima i pravilima korištenja stranica, a odgovarajuće se primjenjuju i važeći propisi Republike Hrvatske. 

Ove stranice priređene su uz svu pažnju i pripremane u dobroj vjeri isključivo s ciljem pružanja informacija o društvu IMPULS-LEASING. IMPULS-LEASING ne jamči, bilo izravno bilo implicitno, potpunost odnosno pravodobnost informacija sadržanih na ovim stranicama, kao ni na drugim web stranicama, uključujući web stranice trećih osoba na koje ove stranice upućuju (dalje u tekstu: linkovi). 

Svi korisnici koji pristupaju ovim stranicama koriste sadržaj istih na vlastitu odgovornost. IMPULS-LEASING neće biti odgovoran ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili bilo koje druge štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih stranica ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u sadržaju istih. 

Svi pa i pojedinačni elementi stranica kojima se pristupa, bilo da su interaktivni ili ne, uključujući trgovačka imena, znakove, logotipove i oblikovanje, zaštićeni su odgovarajućim pravima na području intelektualnog vlasništva i pripadaju društvu IMPULS-LEASING. Prema tome, zabranjeno je izdvajati, dekompilirati, distribuirati, modificirati, kopirati te na bilo koji način iskrivljavati ili izobličavati odnosno lažno predstavljati ili prenositi bilo koji takav element. 

Sadržaj odnosno dijelovi sadržaja ovih stranica ne smiju se reproducirati, djelomično ili u cjelini distribuirati ili na drugi način koristiti u komercijalne svrhe odnosno na način koji posredno ili neposredno može prouzročiti štetu društvu IMPULS-LEASING ili trećima. 

Sadržaj odnosno dijelovi sadržaja ovih stranica mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i u nekomercijalne svrhe, uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava, vlasničkih prava i svih drugih prava u području intelektualnog vlasništva i svakog navedenog ograničenja prava, dok je svako korištenje stranica odnosno sadržaja u komercijalne ili druge potrebe dopušteno isključivo uz izričitu suglasnost/odobrenje društva IMPULS-LEASING . 

Sav sadržaj ovih stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima, odnosno drugim pravima na području intelektualnog vlasništva, a sukladno relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Pristupom i korištenjem ovih stranica prihvaćate i podvrgavate se postupovnom i materijalnom pravu Republike Hrvatske kao isključivo mjerodavnom pravu za primjenu, tumačenje i pravne učinke u odnosu na bilo koje aspekte vezane za upotrebu, dopuštenja, isključenja i uvjete korištenja i primjene ovih stranica, kao i isključivu nadležnost sudova Republike Hrvatske za sve možebitne zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih stranica ili s njima u vezi. 

Korisnik ovih stranica prihvaća utvrđenja Pravnih pravila i uvjeta korištenja stranica i sve potencijalne rizike koji mogu nastati njihovim korištenjem, te je suglasan da će sadržaj ovih stranica koristiti isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Nadalje, IMPULS-LEASING nije niti u kojem slučaju odgovoran za aktivnosti korisnika koje u sebi uključuju zlouporabu sadržaja ovih stranica, odnosno nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja eventualno može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s uporabom ili zlouporabom pri korištenju sadržaja ovih stranica. 

Ove stranice mogu sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih web stranica trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. IMPULS-LEASING nema nadzor nad navedenim web stranicama trećih kao niti nad sadržajem istih, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti u svezi korištenja informacija, dokumenta odnosno korištenje web stranica trećih uopće. 

IMPULS-LEASING obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih stranica, te će prikupljati osobne podatke korisnika kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa i drugi podaci, samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi društvu IMPULS-LEASING. 

Podaci o korisnicima skupljeni na ovakav način koristit će se isključivo u svrhu što boljeg razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika, a IMPULS-LEASING se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bez izričitog pristanka korisnika. 

IMPULS-LEASING zadržava pravo izmjene sadržaja ovih stranica u bilo kojem trenutku i na bilo koji način, te ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu zbog promjena. Isto tako IMPULS-LEASING zadržava pravo promjene ovih Pravnih uvjeta i pravila korištenja bez prethodne najave ili posebne obavijesti.