• Namijenjen fizičkim i pravnim osobama
  • Korištenje predmeta leasinga bez stjecanja vlasništva
  • Mjesečna najamnina priznaje se kao trošak, a ovisno o određenim parametrima, PDV je moguće knjižiti kao pretporez
  • Lako upravljanje troškovima i poreznim obvezama
  • Operativni leasing se ne iskazuje kao dugoročno zaduženje
  • Davatelj leasinga otpisuje predmet leasinga u svojim poslovnim knjigama
  • Period trajanja leasing ugovora do 72 mjeseca