Prigovori/reklamacije
 
Povjerenje naših klijenata iznimno nam je važno. Našim klijentima pružamo svu potrebnu pomoć i uslugu kod svih aspekata leasing poslovanja. Usprkos tome, ukoliko smatrate da imate razlog za prigovor / reklamaciju, istima ćemo se posvetiti s dužnom pažnjom.
 
Kome se mogu obratiti u slučaju prigovora? U kojem obliku mogu uputiti prigovor?
  • Molimo da se obratite Vašem referentu ili njegovom direktno nadređenom. Isto možete učiniti osobno, telefonski ili pisanim putem (dopis, e-mail poruka).
  • Možete koristiti i naš obrazac za prigovore.
  • Ukoliko smatrate da Vaš prigovor nije riješen na zadovoljavajući način, možete se obratiti dopisom ili e-mail porukom direktno upravi društva IMPULS-LEASING d.o.o. (dopisom: IMPULS-LEASING d.o.o., za Upravu društva, V. Škorpika 24/1. 10090 Zagreb; putem e-maila: pavlovic@impuls-leasing.hr)
Što se događa s vašim prigovorom?

Svaki prigovor obrađujemo korektno i objektivno.  Istražujemo unutar tvrtke, prikupljamo i pregledavamo sve dokaze i informacije relevantne za prigovor koje čine osnovu za donošenje naše odluke.
Odgovor na prigovor šaljemo u najkraćem mogućem roku. Molimo da uzmete u obzir da su pojedini slučajevi kompleksniji nego što se čini na prvi pogled. Ukoliko će obrada Vašeg slučaja potrajati duži vremenski period ili dođe do nepredviđenih kašnjenja u obradi, o istome ćemo Vas, uz naznaku mogućeg termina rješenja prigovora, obavijestiti.  Ukoliko Vašem zahtjevu nismo u mogućnosti bilo djelomično bilo u potpunosti udovoljiti, o istome ćemo Vas obavijestiti pisanim putem uz obrazloženje.