Sve troškove koji nastanu nad objektom leasinga za vrijeme trajanja Ugovora o leasingu snosi primatelj leasinga.