Izdavanjem zadnje mjesečne rate po ugovoru o financijskom leasingu primatelju leasinga se izdaje i otkupna rata sa datumom dospjeća isteka ugovora prema otplatnom planu. Nakon uplate posljednje rate i podmirivanja svih preostalih otvorenih potraživanja, vrši se izrada konačnog obračuna ugovora, te se primatelju leasinga predaje cjelokupna dokumentacija potrebna za prijenos vlasništva nad objektom leasinga koja sadrži:
  • 3 primjerka R1 računa za objekt leasinga izdan kod aktivacije ugovora o leasingu pečatirana i potpisan od strane društva IMPULS-LEASING d.o.o.
  • Original knjižice vozila, ukoliko se radi o objektu leasinga koji se registrira, te ukoliko je ugovor o leasingu sklopljen prije 01.07.2013.
  • Punomoć za odjavu objekta leasing, ukoliko se radi o objektu leasinga koji se registrira
  • Potvrda o podmirenju obveza primatelja leasinga