FINANCIJSKI LEASING
Uplatom po informativnom obračunu za vrijeme trajanja ugovora o leasingu, odnosno po izvršenim svim uplatama u slučaju normalnog isteka ugovora o leasingu, primatelj leasinga stječe pravo za prijenos vlasništva nad objektom leasinga.

OPERATIVNI LEASING
Kod operativnog leasinga strogo je zabranjeno da primatelj leasinga otkupi objekt leasinga te postane njegovim vlasnikom. Nakon isteka ugovornog odnosa između društva IMPULS-LEASING d.o.o. i primatelja leasinga ili tijekom trajanja istog, primatelj leasinga ima mogućnost ponuditi kupca objekta leasinga minimalno za iznos nenamirene vrijednosti ugovora.