KONTAKTI
IMPULS-LEASING d.o.o
Velimira Škorpika 24
10000 Zagreb
tel: 01 3458555
fax: 01 3458444
IMPULS-LEASING d.o.o
Trg Republike Hrvatske 1
51000 Rijeka
tel: 051 688 122
fax: 051 688 120
IMPULS-LEASING d.o.o
Put Supavla 1
21000 Split
tel: 021 684 462
fax: 021 684 460
IMPULS-LEASING d.o.o
S.L.B. Mandića 50a
31000 Osijek
tel: 031 445 045
fax: 031 445 046
IMPULS-LEASING d.o.o
Anina 2 
42 000 Varaždin 
tel: 042 629 355 
fax: 042 629 357 
IMPULS-LEASING d.o.o
Dr. Ante Starčevića 24, Atlant centar 
20 000 Dubrovnik
tel: 020 642 806 
fax: 020 642 808  
POSLOVNICE

O holdingu

IMPULS-LEASING International je vodeća tvrtka u području financijskih usluga u centralnoj Europi koja nudi brojne atraktivne poslovne prilike za:
 
  • nacionalne i međunarodne pravne osobe
  • mala i srednja poduzeća
  • slobodne profesije, privatna kućanstva
  • državne službe sa svojim podružnicama u Poljskoj, Rumunjskoj, Hrvatskoj i Slovačkoj. IMPULS-LEASING International nudi izvanrednu uslugu na tržištu proizvoda i znanja, kao i lokalne kontakte. 
  • Bliskost tržišta i gusta mreža poslovnica znači da smo u mogućnosti odmah prepoznati potrebe naših kupaca i ponuditi odgovarajuća rješenja.

Lokalni kontakti: 
 
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Batory Building
Al Jerozolimskie 212 A
PL - 02 486 Warsaw
Tel: +48 22 381 00 00
Fax: +48 22 381 00 02
impuls-leasing@impuls-leasing.pl
www.impuls-leasing.pl
  IMPULS-LEASING d.o.o. 
Velimira škorpika 24/I
HR - 10090 Zagreb T
el: +385 1 34 58 555
Fax: +385 1 34 58 444 
impuls-leasing@impuls-leasing.hr 
www.impuls-leasing.hr
 
     
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
štetinova 4, P.O.BOX 249
SK - 811 00 Bratislava
Tel: +421 2 32 602 000
Fax: +421 2 32 602 100
office@impuls-leasing.sk
www.impuls-leasing.sk 
  IMPULS-LEASING Romania
IFN S.A. IMPULS-LEASING Services S.R.L Str.
Luigi Galvani, nr. 61 - 63, Sector 2 RO - 020361 Bucharest
Tel: +40 21 200 71 00
Fax: +40 21 200 71 11 
office@impuls-leasing.ro 
www.impuls-leasing.ro
 
LEASING KALKULATOR


E-Racun

E-Impuls